HD

  • Progresívne šošovky Opto Tech HD

    Progresívne šošovky Opto Tech HD

    Dizajn progresívnych šošoviek OptoTech HD koncentruje nežiaduci astigmatizmus do menších oblastí povrchu šošovky, čím rozširuje oblasti dokonale čistého videnia na úkor vyššej úrovne rozmazania a skreslenia.V dôsledku toho tvrdšie progresívne šošovky vo všeobecnosti vykazujú nasledujúce charakteristiky: širšie zóny na diaľku, úzke zóny na blízko a vyššie, rýchlejšie sa zvyšujúce úrovne povrchového astigmatizmu (tesne rozmiestnené kontúry).