Mierne Pridať

  • Progresívne šošovky Opto Tech Mild ADD

    Progresívne šošovky Opto Tech Mild ADD

    Rôzne okuliare dosahujú rôzne efekty a žiadna šošovka nie je najvhodnejšia pre všetky činnosti.Ak trávite dlhší čas vykonávaním činností špecifických pre danú úlohu, ako je čítanie, práca za stolom alebo práca s počítačom, možno budete potrebovať okuliare špecifické pre danú úlohu.Šošovky s miernym pridaním sú určené ako primárna náhrada páru pre pacientov, ktorí nosia šošovky s jedným zrakom.Tieto šošovky sa odporúčajú pre krátkozrakých ľudí vo veku 18-40 rokov, ktorí majú príznaky unavených očí.