Bežné objektívy RX

  • SETO RX 1.499/1.56//1.60/1.67/1.74 jednovidové/progresívne/modré rezané/okrúhle/ploché bifokálne/fotochromické šošovky

    SETO RX 1.499/1.56//1.60/1.67/1.74 jednovidové/progresívne/modré rezané/okrúhle/ploché bifokálne/fotochromické šošovky

    Šošovka s povrchom podľa predpisov v laboratóriu šošoviek sa nazýva šošovka Rx.Teoreticky môže byť presný na 1°.V súčasnosti je väčšina šošoviek Rx usporiadaná podľa stupňa gradientu výkonu 25. Samozrejme, parametre ako vzdialenosť zrenice, asférickosť, astigmatizmus a axiálna poloha sú prispôsobené tak, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky (nielen rovnomernejšia hrúbka).Šošovky okuliarov na čítanie, kvôli väčšej tolerancii vzdialenosti zreníc je stupeň gradientu výkonu 50, ale je tu aj 25.

    Značky:Šošovka Rx, šošovka na predpis, šošovka na mieru