MD

  • Progresívne šošovky Opto Tech MD

    Progresívne šošovky Opto Tech MD

    Moderné progresívne šošovky sú zriedka absolútne tvrdé alebo absolútne mäkké, ale skôr sa snažia o rovnováhu medzi nimi, aby sa dosiahla lepšia celková užitočnosť.Výrobca sa tiež môže rozhodnúť použiť znaky mäkšieho dizajnu na periférii na diaľku, aby zlepšil dynamické periférne videnie, zatiaľ čo využije vlastnosti tvrdšieho dizajnu na blízko, aby sa zabezpečilo široké pole videnia na blízko.Tento hybridný dizajn je ďalším prístupom, ktorý rozumne kombinuje najlepšie vlastnosti oboch filozofií a je realizovaný v dizajne progresívnych šošoviek OptoTech MD.